پلن های کلاس آنلاین AdobeConect

امکان ورود به کلاس مجازی توسط مرورگر و بدون نیاز به نصب نرم افزار (نسخه HTML5)

پلن شخصی 30کاربر همزمان

یک آدرس کلاس

امکان فعال سازی یک وب کم

استفاده از دامین مشترک

20 گیگ هارد SSD NVMe

ترافیک نامحدود
سفارش

پلن شرکتی 60 کاربر همزمان

یک آدرس کلاس

امکان فعال سازی یک وب کم

استفاده از دامین مشترک

20 گیگ هارد SSD NVMe

ترافیک نامحدود
سفارش

پلن سازمانی 100کاربر همزمان

یک آدرس کلاس

امکان فعال سازی یک وب کم

استفاده از دامین مشترک

20 گیگ هارد SSD NVMe

ترافیک نامحدود
سفارش

پلن اختصاصی1- 300 کاربر همزمان

یک آدرس کلاس

امکان فعال سازی یک وب کم

استفاده از دامین مشترک

20 گیگ هارد SSD NVMe

ترافیک نامحدود
سفارش

پلن اختصاصی2 - 500 کاربر همزمان

یک آدرس کلاس

امکان فعال سازی یک وب کم

استفاده از دامین مشترک

20 گیگ هارد SSD NVMe

ترافیک نامحدود
سفارش

پلن اختصاصی3 1000 کاربر همزمان

یک آدرس کلاس

امکان فعال سازی یک وب کم

استفاده از دامین مشترک

20 گیگ هارد SSD NVMe

ترافیک نامحدود
سفارش